Tuesday, October 3, 2017

XVA format in Thai language, Crochet Rirakkuma Bear, แพทเทิร์นหมีริลัคคุมะ

แพทเทิร์นนี้แจกฟรี ถักให้สนุก และโปรดอย่าเอาตัวแพทเทิร์นไปขาย หรือก็อปปี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ขออนุญาติ หรือ ไม่ให้เครดิต

หากต้องการแชร์กรุณาแชร์หน้าบล็อกนี้ หรือแชร์จากวิดิโอไป ขอบคุณค่ะ

อุปกรณ์ ไหมอีเกิ้ล 4ply เข็มโครเชต์ขนาด 3.5มม. หรือ 6/0
แพทเทิร์นตุ๊กตาหมีริลัคคุมะ

เริ่มที่ขา(Legs)แล้วถักขึ้นตัว
ไหมสีเหลือง
แถว1 : วงกลม 6x, c - 6
แถว2 : โซ่1, 6v, c - 12
เปลี่ยนไหมเป็นสีน้ำตาล

แถว3 :เกี่ยวเฉพาะเส้นหน้า โซ่1, 12x, c - 12
แถว4-แถว7 : โซ่1, 12x, c - 12
ปลดไหม แล้วทำซ้ำขาที่สอง
โดยที่ขาที่สองไม่ต้องปลดไหมถักต่อแถว8ได้เลย
แถว8-แถว15 : โซ่1, 24x,c - 24
แถว16 : โซ่1, 4xa*4, c - 20
แถว17 : โซ่1, 20x, c - 20
แถว18 : โซ่1, 3xa*4, c - 16
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม


หัว(Head)
ไหมสีน้ำตาล
แถว1: โซ่4, 2x, 3xลงหลักเดียวกัน,  x, v, c - 8
แถว2: โซ่1, v, x, 3v, x, 2v, c - 14
แถว3: โซ่1, xv*4, 3xv, xv, c - 20
แถว4: โซ่1, xv, 5xv, 2xv, 5xv, 2x, c - 24
แถว5 : โซ่1, 3xv*6, c - 30
แถว6-แถว8 : โซ่1, 30x,c - 30
แถว9 : โซ่1, 4xv*6, c - 36
แถว10 : โซ่1, 36x,c - 36
แถว11 : โซ่1, 4xa*6, c - 30
แถว12 : โซ่1, 30x,c - 30
แถว13 : โซ่1, 3xa*6, c - 24
แถว14 : โซ่1, 2xa*6, c - 18
แถว15 : โซ่1, xa*6, c - 12
แถว16 : โซ่1, 6a, c - 6
ปลดไหม

แขน(Arms)
ไหมสีน้ำตาล
แถว1 : วงกลม 6x, c - 6
แถว2 : โซ่1, xv*3, c - 9
แถว3-แถว8 : โซ่1, 9x,c - 9
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม

หูชั้นนอก(Outer ears)
ไหมสีน้ำตาล
แถว1 : วงกลม 6x, c - 6
แถว2 : โซ่1, 6v, c - 12
แถว3 - แถว4 : โซ่1, 12x, c - 12
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม

หูชั้นใน(Inner ears)
ไหมสีเหลือง
แถว1 : วงกลม 6x, c - 6
แถว2 : โซ่1, (c, 2c)*3 - 9
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม

ตา (Eyes)
แถว1 : วงกลม 4x, c - 4
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม

หน้า(face)
แถว1: โซ่4, 2x, 3xลงหลักเดียวกัน,  x, v, c - 8
แถว2: โซ่1, c, 2c, (2cลงหลักเดียวกัน)*3 ครั้ง,  c, (2cลงหลักเดียวกัน)*2 ครั้ง - 14
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม
ใช้ด้ายสีดำเส้นใหญ่ปักเป็นปาก


ท้อง (Belly)
แถว1: โซ่5, xลงหลักจากปลายเข็ม, 2x, 3xลงหลักเดียวกัน, 2x, v, c - 10
แถว2: โซ่1, v, 2x, 3v, 2x, 2v, c - 16
แถว3: โซ่1, xv, 2x, (xv)*3, 2x, (xv)*2, c - 22
เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บ ปลดไหม


หาง(Tail)
แถว1 : วงกลม 6x, c - 6
แถว2 : โซ่1, xv*3, c - 9
แถว3 : โซ่1, 9x,c - 9


No comments:

Post a Comment